December 07, 2021, 03:10:53 am CET

Regisztrációs feltételek

Adatvédelmi tájékoztató


Az adatvédelmi tájékoztató célja


Jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja a Sportfogadas.org (https://www.sportfogadas.org/, a továbbiakban a "weboldal", "portál", "üzemeltető") és kapcsolódó weboldalak, szolgáltatások adatvédelmi és adatkezelési elveit, politikáját. Az adatvédelmi tájékoztatónkban leírjuk, milyen adatokat gyűjtünk, rögzítünk, tárolunk és dolgozunk fel a weboldal látogatóiról és felhasználóiról, hogyan használjuk fel ezen adatokat, és hogyan, illetve milyen harmadik felek számára adhatjuk át ezeket, milyen jogok illetik meg a látogatókat és felhasználókat.


Az adatokat csak az ebben a tájékoztatóban közölt módon használjuk, és semmilyen más feltétel alapján nem adjuk át harmadik fél számára.


A tájékoztató elkészítésekor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR) foglaltakat.


A weboldal szerencsejátékokhoz kapcsolható információkat tartalmaz, ezért ezt 18 éven aluliak nem látogathatják.


Definiciók


"Látogató" - a weboldalt megtekintő személy.


"Felhasználó" -  olyan látogató, mely regisztrált weboldalunkon.


"Vendég" - olyan látogató, mely nem regisztrált weboldalunkon és nem érheti el a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat.


Milyen információkat gyűjtünk?


Automatikusan gyűjtött adatok


A weboldal a következő személyes adatokat gyűjti a látogatóiról automatikusan: IP cím,  böngésző azonosítója (User-Agent), referer információk (ha a böngésző  ezt továbbítja). Ezen adatokat csupán statisztikai és visszaélés megelőzésének céljából gyűjtjük. Nem használjuk ezeket az adatokat marketing célokra.


Regisztrációval gyűjtött adatok


A weboldalra bárki regisztrálhat, ha betöltött a 18. életévét és megérti a magyar nyelvet. A regisztráció során a következő adatokat rögzíti a rendszer kötelezően: felhasználónév, e-mail cím, bejelentkezések időpontja, bejelentkezéskor, hozzászóláskor, játékban való részvételkor használt IP címek. A regisztrációval engedélyt adsz számunkra, hogy ezeket az adatokat tároljuk, ameddig ezek szükségesek. Ezeket az adatokat a következő célokra használhatjuk:



 • a felhasználó azonosítására (bejelentkezés)

 • a felhasználóval való kapcsolattartásra

 • a felhasználói jogosultságok azonosítására

 • hozzászólások, fórumtémák, üzenetek közzétételének biztosítására (pontosabban, csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a fórumtémákhoz, cikkekhez, illetve nyithatnak új fórumtémákat)

 • kényelmi funkciók biztosítására (például elolvasott vagy új hozzászólások követése, saját beállítások tárolása)

 • a felhasználók közötti kommunikáció biztosítása

 • nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, nyertesek értesítése és részükre a nyeremények átadása

 • más felhasználók jogainak védelme (korlátozások, tiltások fenntarthatósága)

 • statisztikák készítése

 • a Sportfogadas.org jogos érdekeinek évényesítése (jogellenes felhasználás, felhasználási szabályzat ellenes magatartás kiszűrése érdekében és jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében)


Ezen kívül opcionálisan megadhatod a nemed és születési dátumod. Ezek az adatok a többi felhasználó számára láthatóak lesznek, és segíthetik a közösség kialakítását (például születésnapi köszöntők). Csak közösségi szolgáltatások nyújtására és anonim statisztikák készítésére használhatjuk.


További adatok


A weboldalunkon több játékot is szervezünk, ezek közül egyes játékokat külső cégek (fogadóirodák) támogathatnak. A támogatott játékok esetén, a nyertesektől elkérjük a támogató fogadóirodánál használt azonosító számát vagy az ott használt felhasználónevet. Ezeket az adatokat és a regisztrált felhasználónevet CSAK A NYERTES felhasználók esetén továbbadjuk harmadik fél számára, a játékot támogató fogadóirodának a nyeremények jóváírása céljából. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy csak akkor kerül a fogadóiroda azonosító továbbításra, ha a felhasználó a nyertesek között szerepel VAGY ha nyertes felhasználó nem jogosult a nyereményre, akkor a sorrendben következő felhasználó fogadóiroda azonosítóját is továbbítjuk a fogadóiroda számára.


A Sportfogadas.org által szervezett és támogatott játékok nyerteseitől a Skrill e-mail címüket kérjük el és tároljuk a nyeremények kifizetésére. Bizonyos esetekben, ha a felhasználó nem rendelkezik ilyen azonosítóval és megoldható a nyeremény kifizetése más elektronikus pénztárcával, akkor annak a pénztárcának a kifizetéshez szükséges adatait kérjük el. Ha a kifizetéshez szükség van a felhasználó valódi nevére, akkor azt is tárolhatjuk.


A fent említett pénztárca adatokat harmadik fél számára semmilyen esetben nem adjuk ki, kivéve ha erre a törvény kötelez.


Külső weboldalakhoz, pénztárcákhoz, szolgáltatásokhoz tartozó jelszavakat SEMMILYEN esetben nem kérünk, dolgozunk fel vagy tárolunk.


Hogyan használjuk fel a gyűjtött adatokat?


A látogatóktól automatikusan gyűjtött adatokat (vendégek és felhasználók esetén egyaránt) statisztikai célokra használjuk fel, pontosabban ezzel mérjük a napi egyéni és nem egyéni látogatások számát, a használt böngészők típusát, a megtekintett oldalakat.


A felhasználóktól gyűjtött adatok a fórum, játékok és egyéb szolgáltatások működtetéséhez szükségesek. Ezek alapján tudjuk azonosítani a felhasználókat és elkerülni a csalásokat a különböző játékokban, illetve fenntartani a kitiltott felhasználók listáját.


A következő adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára: e-mail cím, bejelentkezéskor, hozzászóláskor, játékokban való részvételkor használt IP cím, nem, születési dátum, más kapcsolattartási adatok.


A következő adatokat kiadhatjuk szükség esetén a jogosult harmadik fél számára: Sportfogadas.org felhasználónév, fogadóiroda azonosító vagy felhasználónév, ha az szükséges egy nyeremény jóváírásához, pénztárca azonosító, ha szükséges egy nyeremény jóváírásához.


Hogyan védjük az adatokat?


A tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést próbáljuk a lehető legbiztosabb módon biztosítani. Figyelembe véve, hogy semmilyen védelmi módszer nem nyújt tökéletes védelmet, nem tudjuk garantálni az adatok biztonságát minden esetben.


A weboldal eléréséhez SSL titkosítást használunk minden esetben.


Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés esetén értesítjük a megfelelő hatóságokat és az érintett felhasználókat.


Sütik használata (cookies)


Weboldalunkon a böngészési élmény és az egyes beállítások tárolásához sütifájlokat helyezünk el a látogatók számítógépén. Ezek visszautasítását a látogató a saját böngészőjében beállíthatja. A sütik visszautasításával a látogató tudomásul veszi, hogy nem tudja teljeskörűen használni a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat.


Felhasználók jogai


A felhasználó kérheti, hogy tájékoztassuk arról, hogy kezeljük-e személyes adatát és hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz. A felhasználó belépés után férhet hozzá a személyes adataihoz a Profil oldalon.


A felhasználó kérheti a személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve szükség esetén azok kiegészítését. A felhasználó belépés után férhet hozzá a személyes adataihoz a Profil oldalon. Módosítás után a korábbi adatok helyreállításra nincs lehetőség.


A felhasználó kérheti a személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a következő esetekben:



 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad,

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


A törlési kérelem megtagadás esetén erről a felhasználót értesítjük. Szeretnénk külön kiemelni, hogy a felhasználók által a weboldalon publikált tartalmak, beleértve a hozzászólásokat, tippeket, üzeneteket, nem tekintjük személyes adatnak, így ezek törlését bármikor megtagadhatjuk, kivéve, ha azokban személyes adatok találhatóak. A személyes adatok törlése esetén a felhasználó által publikált tartalmak anonim tartalomként publikálva maradhatnak. Törlés és újraregisztráció után ezek helyreállítására nincs lehetőség.


A felhasználó kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását, ha ezek pontosságát a felhasználó vitatja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatainak pontosságát. A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 


A felhasználó kérheti, hogy részére átadjuk a kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban, vagy az adatokat egy másik adatkezelő számára továbbítsuk.


A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen a következő esetekben:



 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

 • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;

 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.


A felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozást megalapozottnak találjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek


Külső szolgáltatók


A szolgáltatások biztosítása érdekében sok esetben igénybe veszünk külső szolgáltatókat. A külső szolgáltatók által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatója az irányadó. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a külső szolgáltatók részére továbbított személyes adatokat a külső szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített célokra használja fel.


Webanalitikai és hirdetéskiszolgálók


A külső szolgáltatók hozzáférhetnek a látogató IP címéhez és saját sütiket (cookie) használhatnak. A külső szolgáltatók által elhelyezett sütifájlok bármikor törölhetőek és visszautasíthatóak. A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.


Egyéb külső szolgáltatások


Vannak olyan külső szolgáltatók, melyekkel nem állunk szerződéses jogviszonyban, viszont ettől függetlenül a honlaphoz egyes részeihez hozzáférhetnek, akár a felhasználók közreműködésével (például hozzászólásokba beillesztett külső tartalom, kép, videó által), és ezáltal a látogatókról adatot gyűjthetnek (IP címet). Ilyen külső szolgáltatók lehetnek: Facebook, Youtube (Google), Instagram, Vimeo és más tartalomszolgáltatók. A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. 


Az adatkezelési tájékoztató módosítása


Jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatjuk.




A Sportfogadas.org fórum célja egy olyan közösség építése/fenntartása melynek tagjai segítőkészek, tiszteletben tartják mások véleményeit (még akkor is ha nem értenek feltétlenül egyet), egymást nem sértegetik (nem provokálnak). Ez egy sportfogadással/szerencsejátékkal foglalkozó szakmai fórum.

Minimum életkor: 18+

A regisztrációval elfogadod a fenti adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, a fórum szabályzatát és a felhasználási feltételeket.