Játékok, melyekben Gaz01 szerepelt

Ez a felhasználó nem szerepelt egyik játékunkban sem.

Gaz01 közösségi adatai

Gaz01 statisztikái

0 %

ROI

0

Tippek


Tipp Esemény Odds Beküldve Játék
Gaz01 hozzászólt a Re:TippmixPro témához
2017 okt 26. 22:01
"Miénk". Nem, nem a tiéd.  ;D

Mondjuk ha magyar fejlesztésű lenne, akkor még talán ezt mondhatnánk, de külföldön dobták össze. Annyi, hogy van magyar kezelőfelülete, meg ügyfélszolgálat.  :D  ;)

Olasz... Gtech készitette nekik egyébként akik lottójátékokat üzemeltet pár országban viszont egyébként most már International Game Technology néven futnak.
Gaz01 hozzászólt a Re:adózás témához
2017 okt 26. 05:44
Barátom, ne akard megtudni milyen egy vagyonosodási vizsgálat.  :ok: Akit akarnak, azt meg fogják hurcolni: arra hivatkozva, hogy bűncselekménygyanú merült fel megindítják a büntetőügyet, és aztán a vagyonosodási vizsgálatot is, becsléssel. Mindenről kell számlát mutatnod, hogy hol vásároltad mennyiért utazás, autó, ruha, ingatlan minden aztán ha nincs kiszámolnak egy X összeget amiből tudtad ezt finanszírozi plusz jó kis büntetés és majd azután adózol akkor. Vegyük CSAK havi 50 ezer forint ( amiről nem tudsz számlát / blokk mutatni forráshiány is szép összeget tud generálni 5 évre.
Pontosan 3 millió forintot. Ennek kb a 80%-a lesz a bünti, azaz 2,4 millió forint.  :ok:
Gaz01 hozzászólt a Re:adózás témához
2017 okt 26. 05:38
Hivatalosan ma már nem indíthatnak magánszemély ellen vagyonosodási vizsgálatot még akkor sem ha felnyom valaki, csak akkor ha vagyon elleni bűncselekmény gyanújával nyomoznak utánad :D szóval szarni bele :D

Barátom, ne akard megtudni milyen egy vagyonosodási vizsgálat.  :ok: Akit akarnak, azt meg fogják hurcolni: arra hivatkozva, hogy bűncselekménygyanú merült fel megindítják a büntetőügyet, és aztán a vagyonosodási vizsgálatot is, becsléssel. Mindenről kell számlát mutatnod, hogy hol vásároltad mennyiért utazás, autó, ruha, ingatlan minden aztán ha nincs kiszámolnak egy X összeget amiből tudtad ezt finanszírozi plusz jó kis büntetés és majd azután adózol akkor.  :ok:
Gaz01 hozzászólt a Re:Bet365 Infó témához
2017 okt 25. 21:08
Lehet igényelni VISA kártyát OTP-nél interneten is Visa Classicot 5.680 / év ( expressz kézbetsités plusz egyszeri 3 k ) aztán hivnak telefonon ha megérkezett a kártyát az általad megadott OTP fiokba aláirod viszed használod cső.
Gaz01 hozzászólt a Re:adózás témához
2017 okt 23. 18:48
Valaki lécci felhomályosítana, hogy mi a jelenlegi helyzet?

Hány százalékot kell adózni összesen és mikor (negyedévben vagy csak egy év után)?

Meguntam a sok szerencsétlent, igy megkerestem egy nagyobb nevű adótanácsadót és kértem PDF-ben is küldje el nekem, amit mi kontaktoltunk személyesen, hogy eltudjam a ködöt oszlatni  :

Idézet
A felvetett problémára a következő tájékoztatást adom:
Tekintettel arra, hogy Ön információi szerint külföldi internetes szerencsejátékból
szerzett jövedelmet, így az nem tartozik az 1991. évi XXXIV tv hatálya alá ezért nem
alkalmazható rá a személyi jövedelemadó törvény 76.§-ban írt alábbi szabályozás
sem.
Szja tv 76. § (1)1 A nyeremény esetében - ha az nem tartozik a kamatjövedelemre vonatkozó
rendelkezések hatálya alá - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az
ajándéksorsolásból, a fogadásból, valamint az Szjtv. 29/Q. §-a szerinti külföldi jackpot
rendszerből származó nyeremény (a továbbiakban együtt: adóköteles nyeremény) címén kapott
bevétel egészét jövedelemnek kell tekinteni.
(4)2 Nem számít jövedelemnek a jogszerűen szervezett, az Szjtv. 16. §-a alapján engedélyhez
nem kötött sorsolásos játékból, a sorsjátékból, a játékkaszinóból, a bukmékeri rendszerű
fogadásból, a lóversenyfogadásból, a bingójátékból, a kártyateremben szervezett
kártyajátékból, a távszerencsejátékból valamint - az Szjtv. 29/Q. §-a szerinti külföldi jackpot
rendszerből származó nyeremény kivételével - az online kaszinójátékból származó nyeremény.
Ezért az ilyen jövedelmek adózására vagy az önálló tevékenységből származó
vagy az egyéb jövedelmekre vonatkozó szja törvény szerinti szabályozást kell
alkalmazni. Attól függően kell a lehetséges adózási szabályok alkalmazása között
választani, hogy a jövedelemszerző tevékenység melyik jogszabályi meghatározásnak
felel meg.

1

Megállapította: 2015. évi CXCII. törvény 32. §. Hatályos: 2016. I. 11-től.

2

Megállapította: 2015. évi CXCII. törvény 32. § (2). Hatályos: 2016. I. 11-től.

Az szja törvény 16. §3 (1)4 bekezdése szerint Önálló tevékenység minden olyan
tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény
szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni
vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége,
az európai parlamenti, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység.
A 28.§. (1) bekezdés szerint: Egyéb jövedelem minden olyan bevétel, amelynek
adókötelezettségére e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz, azzal, hogy - a
költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve - a bevételnek nem része a
megszerzése érdekében a magánszemély által viselt szabályszerűen igazolt kiadás.
A szerencsejáték során történő fogadásokat a jelenlegi joggyakorlat nem tekinti az szja
törvény 16.§ szerinti jövedelemszerző tevékenységnek. (érzékkelhető is, hogy a
fogadási tevékenység némileg elüt a jogszabályban adott példálózó felsorolásban
megjelölt tevékenységektől egyéni vállalkozó, őstermelő, bérbeadó stb.) A NAV is ezt
a jogértelmezési gyakorlatot folytatja ezért az online fogadásból származó
jövedelmeket az szja törvény 28.§-ban meghatározott egyéb jövedelmek körébe
sorolja. Ebből következően minden az e körbe tartozó bevételt jövedelemnek kell
tekinteni, azzal, hogy nem számít bevételnek a megszerzésére fordított
szabályszerűen igazolt kiadás.
Mindez praktikus módon az Ön esetében azt jelenti, hogy bevételenként, azaz
fogadásonként kell vizsgálnia az elért jövedelmét. Vagyis ha egy fogadás díja
mondjuk 2 pénz volt, a nyeremény 5 pénz, akkor az adott fogadásból elért jövedelme
3 pénz lesz, mert az 5 pénznyi bevételből ( nyereményből ) 2 pénz, a fogadás díja
(költsége) nem számít bevételnek, így csak a maradék 3 pénznek megfelelő összeget
kell bevételként figyelembe venni, mely viszont teljes egészében jövedelem. Ha az
előbb említett fogadás nem volt szerencsés és nem sikerült semmit nyerni, akkor a
helyzet a következő, volt 2 pénz fogadási díj, a nyeremény összege 0 pénz. Így a
bevétel összege is 0 pénz lesz, ebből lehetne a 2 pénznek megfelelő fogadási díjat
nem bevételnek tekinteni, de mivel a bevétel összege 0 pénz ez tovább nem
csökkenthető, a negatív bevétel fogalmát ugyanis nem ismeri az szja törvény. Ebből
az következik, hogy amennyiben egy adott fogadás nem hoz nyereményt a fogadás
díja az adózás szempontjait tekintve is veszteség, mert a fogadás díját csak az adott
fogadásból származó nyeremény esetében lehet bevétel csökkentő tételként
figyelembe venni későbbi fogadásokból származó bevételekkel szemben nem.
Mindezekre tekintettel, annak érdekében, hogy a szerencsejátékból származó
jövedelme tételesen igazolható legyen fogadásonként kell nyilvántartani a
ráfordításokat és az elért nyereményeket, és az ezekből számított jövedelmeket.
Csak így van lehetőség arra, hogy a fogadási díjak levonhatók legyenek a bevételből
és nem lehet védhető módon összemosni a fogadási díjakat és az elért
nyereményeket. Ennek hiányában a teljes nyeremény (bevétel) jövedelemnek számít.
További feltétel a fogadási díjak bevételből történő levonásának, hogy a díj
megfizetése hiteltérdemlő módon igazolható legyen pl. banki utalás stb.
Az adózás szempontjából fontos körülmény, hogy az szja törvény szerint mind a
költségeket, mind a bevételeket forintban kell meghatározni. Az erre vonatkozó
szabályozás lényege, hogy az átváltásra a bevétel megszerzésének, illetve a kiadás
3

Megállapította: 1996. évi LXXXIII. törvény 7. §. Hatályos: 1997. I. 1-től.

4

Megállapította: 2014. évi XVIII. törvény 1. §. Hatályos: 2014. V. 16-tól.

teljesítésének napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni. Az MNB árfolyamok
az alábbi linken elérhetők: https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatokinformaciok/adatok-idosorok/arfolyamok-lekerdezese/lekerdezheto-arfolyamok
A bevétel megszerzésének, kiadás teljesítésének napjaként pénzbeli teljesítés
esetén a bevétel jóváírásának illetve a kiadások terhelésének napját kell figyelembe
venni. Az idevonatkozó jelenleg hatályos részletes szabályokat ide másoltam:
5. §5 (1) A jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell
meghatározni.
(7) A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely
bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált
adatot a 6. § rendelkezéseinek figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:
MNB) hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az
MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam
alapulvételével kell forintra átszámítani.
6. §6 (1)7 A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a (2)-(4) bekezdésben foglalt
eltérésekkel
a) bevétel esetében - ha e törvény másként nem rendelkezik - a bevételszerzés időpontjában,
b) kiadás esetében a teljesítés időpontjában
c) dolog, pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog, vásárolt követelés átruházása esetén
a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor,
d) értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának
megszerzése, a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján,
e) a d) pontban nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén - az a)-b) pont
rendelkezésétől függetlenül - az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában,
f) a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében - a magánszemély döntése alapján - a b)
pont szerinti vagy az adóév utolsó napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
9. §8 (1) Az adókötelezettség a bevételszerző tevékenység megkezdésének vagy a bevételt
eredményező jogviszony keletkezésének napján kezdődik és fennáll attól függetlenül, hogy
(2) A bevétel megszerzésének időpontja
a)9 pénz esetében az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba
vette (átvette) vagy amelyen azt a magánszemély javára fizetési számlán jóváírták, ha azonban
a kifizető a magánszemélyt megillető, az adóelőleggel csökkentett összeget átutalással vagy
fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján küldi el, a bevételt az átutalás,
illetve a kifizetés napjával kell megszerzettnek tekinteni, feltéve, hogy a magánszemély javára
5

Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ezt követően megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 144. §
(1).
6

Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ezt követően megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 144. §
(1).
7

Megállapította: 2010. évi XC. törvény 16. § (1). Hatályos: 2010. VIII. 16-tól.

8

Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 3. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2009. I. 1-jétől megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
9

Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 90. §.

azt az adóbevallása benyújtásáig, a munkáltatói adómegállapítása érdekében szükséges
nyilatkozata megtételéig fizetési számlán jóváírták, illetve azt a magánszemély vagy javára más
személy az említett időpontig birtokba vette (átvette);

Amennyiben ilyenformán sikerült meghatározni a jövedelmet számíthatók az azt
terhelő kötelezettségek. Ezek alapesetben, ahogy megkeresésében is jelezte szja és
eho fizetési kötelezettséget jelentenek. Amennyiben a jövedelem 2016-ban
keletkezett az szja mértréke a jövedelem 15%-a, az eho mértéke az szja alap 27%a.
DE!!! Tekintettel arra, hogy az egyéb jövedelem is az összevont adóalap része,
alkalmazható az szja törvény 29.§-a, mely a következők szerint rendelkezik:
29. §10 Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem
önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá
átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az
átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a
szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére
(kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított
jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.
Mivel a szerencsejátékból származó jövedelem egyéb jövedelem és ez esetben az
eho megfizetésére Ön kötelezett és azt költségként nem számolhatja el, az Ön
számára ezt nem térítik meg, ezért Szja törvény 29. §-a értelmében az adóelőleg
– és az adó alapja a jövedelem 78 százaléka. Ez praktikus módon azt jelenti, hogy
a fentiek szerint megállapított jövedelemnek nem a 100% -a, hanem csak a 78%-a
után kell a 15% személyi jövedelemadót megfizetni. Vagyis, ha a jövedelme egy
millió forint akkor csak 780.000.-Ft után kell 15% szja-at fizenie.
További kedvező lehetőséget jelent az alábbi szabályozás:

1998. évi LXVI. törvény
az egészségügyi hozzájárulásról11
3. §12 (1)13 A kifizető, - kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját
képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet szerző
magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett,
juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
szerinti

10

Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 9. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

11

Kihirdetve: 1998. XI. 14.

12

Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 143. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane
törvény 202. § (6)-(7).
13

Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 220. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.

a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál
figyelembe vett jövedelem,
után
E szabályozás az Ön számára a gyakorlatban azt jelenti, hogy mivel az szja alapja a
megállapított jövedelem 78%-a, ezért az eho alapja is ez az összeg lesz. Vagyis a
27% eho-t sem a jövedelem 100%-a, hanem csak 78%-a után kell megfizetnie. Az
előbbi példát alapul véve egymillió forintos jövedelem esetén 780.000.- Ft 15%-át azaz
117.000.-Ft-ot kell szja címén és 27%-át, azaz 210.600.-Ft-ot eho címén megfizetni.
Viszont kedvezőtlen hír, hogy a 27% -os eho esetében nincs felső határ, ezt a
lehetőséget az eho törvény 3.§ (3) bekezdése csak a 14% eho fizetési kötelezettség
esetében biztosítja 450.000.-Ft felső határ figyelembevételével.
Az előleg fizetési kötelezettség mindkét kötelezettség tekintetében fennáll.
Mindkét esetben a negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 12-ig kell
teljesíteni a fentiek szerinti számítás alapulvételével. A befizetéseket az alábbi NAV
számlaszámokra kell teljesíteni: NAV szja számlaszám: 10032000-06056353
NAV egészségügyi hozzájárulás számlaszám: 10032000-06056212. Fontos, hogy
az átutalás közlemény rovatában meg kell jelölni a befizető adóazonosító jelét.
Bevallási kötelezettség évközben nincs, a negyedéves kötelezettségekről is utólag
az éves szja bevallásban kell számot adni.
Gaz01 hozzászólt a Re:Re:Bet365 Infó témához
2017 okt 18. 17:10
PaySafecard -> Bet365  -> Bankkártya  :cya: de megijedtünk...
Gaz01 hozzászólt a Re:KÉRDEZZ BÁTRAN! Bármit! VÁLASZOLUNK!;) témához
2017 okt 18. 10:41
;D :D ;D
használd egészséggel! :beerchug: :beerchug:
én nem mentem németországig, miskolcról hoztam el nektek ugyanezt az autót még 2015-ben ;D(legalábbis a rendszám alapján)
ott állt a szolárium előtt  ;D :beerchug:


https://www.facebook.com/shaytonsky/photos/a.522148014551575.1073741826.217911171641929/600723876693988/?type=3&theater
https://www.autogespot.com/bentley-continental-gt-v8/2015/12/03

Kérd ki Vmlinuz-tól az IP-met, hogy jelenleg honnan irok, pont úgy is fent van lehet meglepő lesz... a helyszin... mert pontosan Miskolc.  :beerchug:
Gaz01 hozzászólt a Re:KÉRDEZZ BÁTRAN! Bármit! VÁLASZOLUNK!;) témához
2017 okt 18. 10:37
Ismerösök csak nem birták ki, hogy ne nézzék meg :D :D   #100millióftkphussGaz01 hozzászólt a Re:KÉRDEZZ BÁTRAN! Bármit! VÁLASZOLUNK!;) témához
2017 okt 18. 09:22
Sikerült megoldanom mindent, fáradtan Németországból is ide vezetett az utam, hogy bemutassam legújabb szerzeményem !  :beerchug: :beerchug: Élőben megtekinthető nálam, hamarosan lepapiroztatom, Gaz - 001-et intézem most, hogy ha valaki lát élőben esetleg tudja, hogy én vagyok az Budapest utcáin :D ha megkapom a rendszámot rá dobok fel képet.

Gaz01 hozzászólt a Re:KÉRDEZZ BÁTRAN! Bármit! VÁLASZOLUNK!;) témához
2017 okt 14. 12:15
Újabb kérdéssel fordulnék hozzátok, szerintetek vegyek egy újabb házat, esetleg adjak el autót ? Mit tennétek a helyemben, eléggé " parkoló " hiányban küszködök....  Van most egy BMW 740-em, egy Porsche Panamerám egy 645ci BMW és egy AMG CLS, viszont szeretnék még mellé vásárolni egy Bentley-t de egyszerüen nem fér sehovasem és nem szivesen adnék  el autót és új házat sem vásárolnék , igy is kellet vennem egy kertes házat Pest mellet meg az Avenue Gardenbe nem adtak el 5 parkolóhelyet hiába fizettem volna ki egyszerre.... :bash: :bash: :bash:

A felhasználó összes hozzászólása